Српски.орг — употреба српског језика на рачунарима


Тренутно је доступно следеће.
Дунав
ИксФри86 тастатура за српски језик
Локалитети за српски језик
Локалитети за српски језик на ГНУ системима (нпр. ГНУ/Линукс)
Бепа фонтови
Локалитети за српски језик на ГНУ системима (нпр. ГНУ/Линукс)
GNU aspell провера правописа
Провера правописа помоћу aspell-а за српски језик (припремио Горан Ракић).
MySpell провера правописа
Провера правописа помоћу MySpell-а за српски језик (припремио Горан Ракић).
libintl-serbian-latin
Аутоматско претварање ћирилице у латиницу
Гном на српском
Читаво радно окружење Гном је преведено на српски. Уз садржаје са ових страница, то вам омогућава да имате потпуно слободан систем на српском језику без ограничења која намећу велики произвођачи софтвера.
Ступите у везу са мном помоћу е-поште: dsegan na gmx.net.
Ne vidite ćirilicu? Uliks tvrdi da više nema problema gledati ćirilicu. Pogledajte njihovu stranicu koja sadrži i neka uputstva.